เงื่อนไขการให้บริการ

เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อให้สามารถใช้บริการกับ เว็บเดิมพันออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่านต้องท่านจะต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานและปฏิบัติตาม เงื่อนไขการให้บริการ อย่างเคร่งครัด โดยการขอใช้บริการกับเราท่านต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ สมาชิก OLE777 ทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการของเรา ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ตลอดเวลา

1. การสมัครบัญชีผู้เล่น

 • เมื่อการเปิดบัญชีผู้เล่น ท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และให้ข้อมูลของท่านอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่เราจัดให้
 • หากพบว่าใช้ข้อมูลเท็จ เราสามารถยกเลิกบัญชีผู้เล่นของท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2 การใช้บริการ

 • การใช้บริการของเราต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการพนันออนไลน์เท่านั้น
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ และถือตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา
 • หากท่านพบเห็นว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือมีการใช้บริการในทางที่ผิดกฎหมาย ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันที

3. การฝาก-ถอนเงิน

 • ขอปฎิเสธการปรับยอดเงินฝากหรือโอนยอดเงินใดๆคืน กรณีสมาชิกใช้ชื่อบัญชีที่ทำการฝากไม่ตรงกับชื่อที่ทำการลงทะเบียน
 • เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับฝาก-ถอนเงินหากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือเป็นการฝาก-ถอนเงินที่ผิดกฎหมาย
 • การฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท ไม่จำกัดจำนวนการฝากต่อวัน

การถอนเงินขั้นต่ำ 100 บาท จำกัดจำนวนการถอนต่อวัน 10,000,000 บาท และจำกัดการถอนสูงสุดต่อรายการ 1,000,000 บาท

4. การเล่นเกมส์

 • การเล่นเกมส์ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของเกมส์แต่ละเกมส์
 • ท่านต้องไม่ใช้โปรแกรมหรือวิธีการใดๆที่ทำให้เกิดการโกงเกมส์ หรือการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เล่นอื่น
 • ท่านต้องไม่พยายามโจมตีหรือแทรกแซง หรือทำให้ระบบของเราเกิดความเสียหาย
 • เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเล่นเกมส์ หากพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือกฎของเกมส์

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย

 • ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ในกรณีที่มีการโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายและรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ท่านจะต้องไม่นำเอาบริการของเราไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการทำลายสิ่งของส่วนบุคคล การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ของเราหรือผู้ใช้บริการอื่น
 • หากท่านทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ OLE777 สามารถยกเลิกบัญชีผู้เล่นของท่าน และถือความเป็นเจ้าของเงินฝากทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การส่งเสริมการเล่นพนัน

 • เรามีนโยบายในการรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีการตรวจสอบและอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำหนด และอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

7. การขอความช่วยเหลือ

 • เราพร้อมให้บริการการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่เรากำหนด โดยเราจะพยายามให้บริการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ตามขอบเขตของความสามารถของเรา
 • ท่านต้องยินยอมให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้เล่นของท่าน เมื่อมีความจำเป็น เช่น ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบการใช้บริการของท่านหรือตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้เล่นของท่าน
 • กรณีที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาต่างๆ เราจะพยายามแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด โดยเราจะดำเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาที่เรากำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการให้บริการ

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน ก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อให้เกิดความเป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความเป็นธรรมและเชื่อถือได้ในการให้บริการ

โดยผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการ โอเล่777 โดยรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ